ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος του 2022

Η πολιτική διαχείρισης διαφημίσεων του petexplorer.gr έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη διαχείριση των διαφημίσεων στο petexplorer.gr όπου και αν υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα ορίζει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο το petexplorer.gr επιλέγει να κινείται σχετικά με το αν θα δημοσιεύει διαφημίσεις, τι είδους διαφημίσεις θα δημοσιεύει, πώς θα προβάλλονται αν ανέβουν και πώς θα κατεβαίνουν. Eίναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του petexplorer.gr το πώς θα διαμορφώνει την πολιτική διαχείρισης των διαφημίσεων σε όλο το δίκτυο του petexolorer.gr. Διατηρεί ταυτόχρονα το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική, αναθεωρώντας την όποτε το κρίνει σκόπιμο. Οι αναθεωρήσεις θα είναι ορατές στην αντίστοιχη σελίδα της πολιτικής διαχείρισης διαφημίσεων του petexplorer.gr.

Το petexplorer.gr θέλοντας να κρατήσει το επίπεδο της υπηρεσίας του υψηλό και απαλλαγμένο από διαφημιστικό «θόρυβο», δεν εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων (όπου τρίτος θεωρείται οποιοσδήποτε διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί διαφήμιση οποιουδήποτε είδους όπως banners, διακριτικά σήματα, άρθρα, contextual advertising). Σε ό,τι αφορά τη διαφημιστική πολιτική που ακολουθείται από το petexplorer.gr, διαφήμιση θεωρείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω: banners, modules, micro sites, native advertising και οποιοδήποτε άλλο υλικό παρέχεται από τρίτους με σκοπό την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους.

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι σελίδες ενεργειών που βρίσκονται στη σελίδα του petexplorer.gr και αφορούν ενέργειες που πραγματοποιούνται με σκοπό την ενημέρωση ή κινητοποίηση των χρηστών για διάφορα θέματα που άπτονται της υγείας τους, το blog, τα newsletters που αποστέλλονται στους χρήστες του petexplorer.gr που έχουν δεχθεί να λαμβάνουν αντίστοιχο υλικό, καθώς και οι σελίδες του petexplorer στα social media.

Η πολιτική διαχείρισης διαφημίσεων ορίζεται από τους παρακάτω κανόνες. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να τροποποιηθούν ή να αναδιατυπωθούν από το petexplorer.gr που είναι ο μοναδικός διαχειριστής αυτής της πολιτικής.

 • Eίναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του petexplorer.gr να αποφασίζει το είδος των διαφημίσεων που θα γίνονται αποδεκτές και θα προβάλλονται στο δίκτυο του. Η αποδοχή και η προβολή της διαφήμισης παρόλα αυτά δε συνεπάγεται ότι το petexplorer.gr στηρίζει ή επιδοκιμάζει τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες ή την εταιρεία που τα διαφημίζει, τον κατασκευαστή, πάροχο κλπ.
 • Το petexplorer.gr δεν αποδέχεται να ανεβάσει διαφημίσεις στο δίκτυό του που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες
  • δεν είναι ακριβείς και αποσκοπούν στο να παραπλανήσουν το χρήστη, παρουσιάζουν ψεύτικα στοιχεία και ελλιπείς πληροφορίες
  • δε σέβονται τους νόμους και τα ήθη του κράτους
  • το αντικείμενο της διαφήμισης αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν κακό στο χρήστη
  • παρουσιάζουν υλικό που δε σέβεται ή προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο (ευθύ ή πλάγιο) κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα ατόμων σχετικά με την ηλικία του, το βάρος του, την καταγωγή του, το φύλο του, τη φυλή του, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τις ικανότητες ή τους περιορισμούς του πάνω σε αυτές ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θεωρείται ευαίσθητη
  • διαφημίζει ναρκωτικές και άλλες απαγορευμένες ουσίες, όπλα, τζόγο, πορνογραφία και σχετικά θέματα, τσιγάρα
  • διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 12 ετών
  • διαφημίσεις για video games
  • διαφημίσεις που δε σέβονται την αισθητική και το σκοπό του petexplorer.gr
  • οποιοδήποτε άλλο είδος διαφήμισης που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες αλλά δεν κρίνεται από το petexplorer.gr ότι μπορεί να προβληθεί στο δίκτυό του.
 • Το petexolorer.gr διαχωρίζει με διακριτική σήμανση τη διαφήμιση από το περιεχόμενο του site και του υπόλοιπου δικτύου. Το petexplorer.gr δεν θα επιτρέπει την ανάρτηση διαφημίσεων που δε φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
 • Ο χρήστης πατώντας πάνω στη διαφήμιση μπορεί να μεταφερθεί στο αντίστοιχο site ή landing page του διαφημιζόμενου, το οποίο επίσης έχει εγκριθεί σε επίπεδο περιεχομένου από το petexplorer.gr, εφόσον κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του διαφημιζόμενου και του petexplorer.gr.
 • Eίναι ευθύνη του διαφημιζόμενου να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη διαφήμιση στο ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιλαμβάνει στη διαφήμισή του όλα όσα ορίζει ο νόμος ως υποχρεωτικά ανάλογα με το αντικείμενο της διαφήμισης, όπως τίτλους, υποσημειώσεις, κλπ). Το petexplorer.gr δεν θα ελέγχει τις διαφημίσεις για να διαπιστώσει συμμόρφωση. Στην περίπτωση όμως που χρειαστεί και κρίνει ότι η διαφήμιση υπολείπεται των προαναφερμένων το petexplorer.gr, διατηρεί το δικαίωμα να κατεβάσει τη διαφήμιση χωρίς να πάρει την άδεια του διαφημιζόμενου.
 • Καμία διαφήμιση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος μηχανισμού συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων και συμπεριφοράς χρήστη όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται εδώ, pixels, cookies, flash containers κλπ, εκτός και αν υπάρχει γραπτή έγκριση από το petexplorer.gr. Aκόμα και αν το petexplorer.gr εγκρίνει τη χρήση pixel αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη του petexplorer.gr, κανένα pixel δεν μπορεί να είναι flash, το pixel θα πρέπει να μπορεί να μπλοκαριστεί και τα cookies να μπορούν να διαγραφούν από το χρήστη αν το επιθυμεί και τέλος, ο διαφημιζόμενος δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, να ανανεώσει την άδεια χρήσης των cookies ή το προφίλ του χρήστη βασιζόμενος σε οποιοδήποτε στοιχείο συγκέντρωσε στο petexplorer.gr website, συμπεριλαμβανομένης και της πληροφορίας ότι το προφίλ ανήκει σε χρήστη του petexplorer ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία συνάγει από τη χρήση του site.