ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος του 2022

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η kprdigital διαχειρίζεται την Iστοσελίδα www.petexplorer.gr και τις παρεχόμενες μέσω αυτής διαδικτυακές υπηρεσίες (εφεξής «το petexplorer.gr») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτήν, (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό να παρέχει στους χρήστες του petexplorer.gr τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό και να κλείνουν οn line ραντεβού, επιλέγοντας το γιατρό ή το κτηνίατρο, pet grooming, εκπαιδευτή κατοικιδίων, ξενοδοχείο κατοικίδιων της επιλογής τους, από το δίκτυο των επαγγελματιών που διαθέτουν προφίλ στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και να ενημερώνονται για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Η χρήση του petexplorer.gr υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ τoυ petexolorer και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί τις παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες, εφεξής «ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες».

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ petexplorer.gr

Το petexplorer.gr αποτελεί μία πρωτοποριακή Ιστοσελίδα μέσω της οποίας επαγγελματίες που σχετίζονται με τα κατοικίδια (κτηνίατροι, pet shop, pet grooming, εκπαιδευτές κατοικιδίων, ξενοδοχεία για κατοικίδια και pet walkers) μπορούν να προβάλλουν το επαγγελματικό τους προφίλ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους για ραντεβού και αντίστοιχα οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να βλέπουν τα προφίλ (βιογραφικά σημειώματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, διαθεσιμότητα) και, με τη δημιουργία λογαριασμού, μπορούν να δουν το κόστος κάθε υπηρεσίας από τον επαγγελματία που τους ενδιαφέρει και να κλείνουν με ένα «κλικ» το ραντεβού που επιθυμούν. Οι χρήστες του petexplorer.gr έχουν επίσης τη δυνατότητα, μέσω του λογαριασμού τους, να ακυρώνουν το ραντεβού να βλέπουν το σύνολο των υπηρεσιών του petexplorer.gr που έχουν χρησιμοποιήσει, να αξιολογούν τον επαγγελματία με βαθμολογία και σχόλια μετά το πέρας του ραντεβού, να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletters) για ζητήματα που τους ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμούν. Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να δημιουργήσουν διαδικτυακό προφίλ στην Ιστοσελίδα του petexplorer.gr σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική οn-line φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία τους («ΕΓΓΡΑΦΗ ») και να την υποβάλουν στο petexplorer.gr, αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήστης και την πολιτική προστασία των δεδομένων Ιστοσελίδας. Η ορθότητα αυτών επιβεβαιώνεται από το petexplorer.gr σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και εν συνεχεία ο επαγγελματίας εντάσσεται στο δίκτυο των προβαλλόμενων συνεργατών του petexplorer.gr και διαθέτει το προφίλ του στο petexplorer.gr, στο οποίο προβάλλεται το βιογραφικό του σημείωμα, η εξειδίκευση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος αυτών για τους χρήστες, καθώς και οι αξιολογήσεις των ασθενών που τον επισκέφθηκαν μέσω του petexplorer.gr, σύμφωνα με την πολιτική αξιολογήσεων του petexplorer.gr.

Aντίστοιχα, οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο petexplorer.gr για να κλείνουν ραντεβού μέσω του petexplorer καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στη σχετική οn-line φόρμα εγγραφής («ΕΓΓΡΑΦΗ »), αποδεχόμενοι αντίστοιχα αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και δηλώνοντας εάν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από το petexplorer.gr.

Κατά τη διαδικασία αιτήματος του ραντεβού ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τα στοιχεία του, τα οποία αποστέλλονται στον επαγγελματία τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία όσο και για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ευθύνη της αποδοχής του ραντεβού είναι του επαγγελματία και σε περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν επιβεβαιώσει το αίτημα για ραντεβού εντός 2 ωρών, αυτό ενδέχεται να ακυρωθεί έτσι ώστε ο χρήστης να εξυπηρετηθεί από άλλον επαγγελματία . Ταυτόχρονα το petexplorer δεν ορίζει και δεν ευθύνεται για την τακτική, τις μεθόδους που θα ακολουθήσει ο επαγγελματίας, δεν μπορεί να επιβάλλει στον επαγγελματία να δει έναν χρήστη. Το petexplorer δεν ευθύνεται για την τέλεση τυχόν ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων ή/και για αντιδεοντολογική συμπεριφορά των επαγγελματιών . Επίσης το petexplorer.gr δεν ορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ petexplorer.gr

1. Οι πληροφορίες που συμπληρώνουν οι χρήστες των διαδικτυακών πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του petexplorer.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του petexplorer.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του petexplorer.gr. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του petexplorer.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το petexplorer.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του petexplorer.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του petexplorer.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το petexplorer.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του petexplorer.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας προγραμματίζοντας ραντεβού με ιατρό, το οποίο δεν προτίθεται να τηρήσει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν στο κοινό, τα οιαδήποτε έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους επαγγεματίες που προβάλλονται στο petexplorer.gr βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες – ασθενείς και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία επί της οικονομικής συναλλαγής αφορά αποκλειστικά και μόνο τον επαγγελματία και τον ασθενή και θα πρέπει να λύνεται χωρίς την μεσολάβηση του petexplorer.gr.

2. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται στο site- portal petexplorer.gr, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών . Ο χρήστης – επισκέπτης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο petexplorer.gr ως υποκατάστατο συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αμελεί, αποφεύγει ή καθυστερεί στη λήψη συμβολής από επαγγελματία αρμόδιο εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που μπορεί να έχει διαβάσει στο petexplorer.gr. Μην χρησιμοποιείτε το petexplorer.gr για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η χρήση πληροφοριών που παρέχονται στο petexplorer.gr από εσάς, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Εάν ο χρήστης – επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το petexplorer.gr, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Το petexplorer.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός επαγγελματία σε καμία δεδομένη στιγμή. Το petexplorer.gr, δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες συναντήσεις (ραντεβού) με επαγγελματία ή οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον χρήστη –ασθενή από αυτές.

3. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο petexplorer.gr, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

4. Ο χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους επαγγελματίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ηλεκτρονικά . Τα σχόλια αυτά είναι ορατά στα προφίλ των επαγγελματιών στο petexplorer.gr και στις προσωπικές τους ιστοσελίδες εφόσον έχουν περάσει τη διαδικασία έγκρισης από την ομάδα του petexplorer.gr, σύμφωνα με την πολιτική αξιολογήσεων του petexplorer.gr. Τα σχόλια αυτά οφείλει να τα υποβάλει με υπευθυνότητα και να είναι σαφή και ειλικρινά. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων . Το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών – επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δε θα πρέπει να βασίζεσθε σε αυτά. Οι αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τους χρήστες του petexplorer.gr. Από τη στιγμή που ο χρήστης – ασθενής υποβάλει το σχόλιό του χρειάζονται κάποιες ημέρες για να εγκριθεί από το petexplorer.gr και να είναι ορατό στο προφίλ του επαγγελματία εφόσον τηρούνται οι όροι χρήσεως. Στην περίπτωση που το petexplorer.gr χρειασθεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το σχόλιο του χρήστη – ασθενή έρχεται σε γραπτή επικοινωνία μαζί του μέσω email. Το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει μέρος της αξιολόγησης ενημερώνοντας γραπτώς τον χρήστη-ασθενή για αυτή την αλλαγή και αποκλείοντας εκείνο το τμήμα του σχολίου το οποίο δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική διαχείρισης της αξιολόγησης. Δικαίωμα αξιολόγησης έχει ο ασθενής ενώ σε περιπτώσεις ανήλικου, ηλικιωμένου ή ασθενούς που χρήζει συνοδού, δικαίωμα αξιολόγησης έχει και ο συνοδός του εφόσον αυτός παρίσταται στην εξέταση. Επιπλέον, εάν η αξιολόγηση αντίκειται στα χρηστά ήθη, είναι προσβλητική ή παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας και ως εκ τούτου τα σχόλια πλήττουν την αξιοπιστία του επαγγελματία δεν δημοσιεύεται στο προφίλ του. Επίσης δεν δημοσιεύονται σχόλια που υποδεικνύουν ότι ο ασθενής δεν γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον επαγγελματικό χώρο. Για τη διερεύνηση οποιουδήποτε περιστατικού αλλά και για την ενημέρωση του επαγγελματία το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα προώθησης της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους. Κατά τη δημοσίευση μιας αξιολόγησης στο προφίλ του επαγγελματία ενημερώνεται τόσο ο συνεργάτης όσο και ο χρήστης που έχει υποβάλλει την αξιολόγηση με αυτόματο email από το petexplore.gr. Ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αξιολόγηση επιθυμεί με σκοπό και τα δύο σχόλια να είναι ορατά. Απαντήσεις των επαγγελματιών σε αξιολογήσεις χρηστών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη, άμεσες ή έμμεσες απειλές ή είναι προσβλητικές δεν δημοσιεύονται.

Εφόσον έχουν περάσει 30 ημέρες από την πραγματοποίηση του ραντεβού ο χρήστης- επισκέπτης δεν έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει αξιολόγηση για το ραντεβού. Αυτό μπορεί να επιτραπεί μόνο στις περιπτώσεις που έχει δοθεί η δυνατότητα από το petexplorer.gr στον χρήστη-επισκέπτη να ανασκευάσει την αρχική του αξιολόγηση έτσι ώστε αυτή να συμφωνεί με τους όρους χρήσης και να μπορεί να αναρτηθεί. Το χρονικό όριο των 30 ημερών δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης – επισκέπτης δεν είναι επιβεβαιωμένος χρήστης του petexplorer.gr αλλά έχει δώσει την συγκατάθεση του στον ιατρό που προβάλλεται στην υπηρεσία. Το petexplorer.gr διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να μην ανεβάσει μία αξιολόγηση όταν τα σχόλια αφορούν την διάγνωση- φαρμακευτική θεραπεία, σχόλια που είναι υβριστικά- προσβλητικά, τη μη πραγματοποίηση ραντεβού λόγω έκτακτου περιστατικού και ο χρήστης είχε ενημερωθεί από τον επαγγελματία καθώς και για το θέμα απόδειξης παροχής υπηρεσιών με βάση την Αγορανομική Διάταξη αρ. 4/28.11.2012. Το petexplorer.gr δεν αποτελεί φορέα προς τον οποίο υποβάλλονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας καταγγελίες για την τέλεση ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων ή/και για αντιδεοντολογική συμπεριφορά των συνδρομητών του. Εν όψει αυτού, οι αξιολογήσεις που αποστέλλονται στο petexplorer.gr, καθ’ ο μέρος έχουν τέτοιο περιεχόμενο, δεν θα δημοσιεύονται. Κάθε καταγγελία σχετική με τα θέματα αυτά υποβάλλεται με ευθύνη και με επιμέλεια του ασθενούς στις αρμόδιες Αρχές ή/και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξετασθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Τέλος, οι αξιολογήσεις οι οποίες αφορούν το petexplorer.gr και τη χρήση της υπηρεσίας δεν είναι ορατές στα προφίλ των ιατρών/ διαγνωστικών γιατρών. Το ίδιο ισχύει και για τις απαντήσεις των επαγγελματιών στις αξιολογήσεις ασθενών.

5. Το περιεχόμενο του petexplorer.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών - χρηστών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλα τα πεδία της ιατρικής επιστήμης. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το petexplorer.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

6. To petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη-χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του petexplorer.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του petexplorer.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους

7. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης - χρήστης από το petexplorer.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του petexplorer.gr, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

8. Η ιστοσελίδα petexplorer.gr μπορεί να περιέχει lifestyle θέματα ή και θέματα υγείας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά προσβλητικά, καλείται να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας. Μετά την παρούσα επισήμανση κανένα από τα άνω θέματα αυτού του περιεχομένου δεν μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για τον επισκέπτη – χρήστη.

9. Το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα προβολής των στοιχείων κάθε εγγεγραμμένου χρήστη – επαγγελματία που σχετίζεται με τη διαδικτυακή του εικόνα και σε τρίτες ιστοσελίδες. Το δικαίωμα προβολής προέρχεται από την κάθε συνεργασία που συνάπτει το petexplorer με άλλες υπηρεσίες.

10. Το petexplorer.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας διαφημίσεων . Σε καμία περίπτωση το petexplorer. gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το petexplorer.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Το petexplorer.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο petexplorer.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το petexplorer.gr δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του petexplorer.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του petexplorer.gr είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών - χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Ενδεικτικά, το petexplorer.gr δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:

 • παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου,
 • δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί,
 • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Το petexplorer.gr δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Όπου η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης τoυ petexplorer, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο επισκέπτης-Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του petexplorer.gr.

11. Το petexplorer.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το petexplorer.gr δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το petexplorer.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

12. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του petexplorer.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του petexplorer.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το petexplorer.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του petexplorer.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ιατρών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του petexplorer

13. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του petexplorer.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του petexplorer.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016/ΕΕ όπως ισχύει, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

14. Η επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει των αρ. 4 και 4α του Νόμου 2251/1994 στις συμβάσεις από απόσταση ο επαγγελματίας, όπως επίσης και ο χρήστης, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την συναλλαγή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης ο επαγγελματίας οφείλει να ενημερώσει το petexplorer.gr για την απόφασή του μέσω ξεκάθασης δήλωσης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο των χρημάτων (εξαιρουμένων αυτών που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η υπηρεσία προσφέρει) εντός τριάντα (30) ημερών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εκτέλεση επιστροφής χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με το ίδιο μέσω πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική συναλλαγή εκτός και αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των 2 πλευρών για διαφορετικό τρόπο.

15. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το petexplorer.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο petexplorer.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

16. Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο παρέχονται από τους επαγγελματίες είναι ακριβείς αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού καθώς αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στη διευκόλυνση των χρηστών στο κλείσιμο ραντεβού.
Ειδικά οι πληροφορίες στα πεδία Τιμή επίσκεψης – Υπηρεσιών, που είτε είναι ορατές στους εγγεγραμμένους χρήστες-ασθενείς γνωστοποιούνται σε αυτούς μέσω σχετικού αιτήματός τους εφόσον οι τελευταίοι κάνουν login στο λογαριασμό τους και προέρχονται από την πληροφόρηση που παρέχουν οι επαγγελματίες στο petexplorer.gr σχετικά με το κόστος επίσκεψης & υπηρεσιών τους και η τιμή επίσκεψης - υπηρεσιών γνωστοποιείται άμεσα ή αποστέλλεται στους ασθενείς με την σύμφωνη γνώμη των επαγγελματιών (κτηνίατρων κτλ
Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματιών ή του petexplorer.gr αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων και θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Το petexplorer.gr παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των επαγγελματιών με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής ιατρών και ασθενών, και δε φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες από τους επαγγελματίες υπηρεσίες και τη σχετική τιμολόγηση, δεν προβαίνει σε διαφήμιση καθοιονδήποτε τρόπο απλώς αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μέσω παροχής περαιτέρω δυνατοτήτων στους χρήστες όλως ενδεικτικά διά της πληρέστερης και επαρκέστερης πληροφόρησης. Η καταχώρηση ονόματος ενός επαγγελματία μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται στις μηχανές αναζήτησης και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το petexplorer.gr με προβολή των βασικών στοιχείων όνομα, διεύθυνση.

17. Η χρήση της ιστοσελίδας petexplorer.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας petexplorer.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας petexplorer.gr από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων Όρων Χρήσεως και των Όρων της Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της Iστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Η συνέχιση της χρήσης του petexplorer.gr από τον Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση της Iστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ OΡΟΙ

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης ή/και Πολιτική, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του petexplorer.gr επιτρέπεται αποκλειστικά σε ενηλίκους μόνo άνω των δεκαοχτώ (18) ετών. To petexplorer.gr θα λάβει όλα τα τεχνικώς εφικτά μέτρα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν γίνεται χρήση των διαδικτυακών του υπηρεσιών από ανηλίκους κάτω των δεκαοχτώ ετών. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ petexplorer.gr ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους του petexplorer.gr, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη.
Το petexplorer.gr με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση της Ιστοσελίδας ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτής ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών του petexplorer.gr καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της.
Η Χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Το petexplorer.gr, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι της ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση του υλικού δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημιά που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, και της ακούσιας λήψης ιών υπολογιστών από τον διαδικτυακό τόπο ή από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από αυτόν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Η Iστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία του petexplorer.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στο petexplorer.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της Ιστοσελίδας και του Υλικού, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Το petexplorer.gr ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας, καθώς και επί του δικού της Υλικού (και όχι των διαφημιζόμενων μέσω της Ιστοσελίδας), όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Ιστοσελίδας, το petexplorer.gr του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τις Υπηρεσίες και το Υλικό και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτήν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού της Υπηρεσίας για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του petexplorer από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση του petexplorer.gr. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο της Ιστοσελίδας που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, η Ιστοσελίδα και το Υλικό αυτής δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της Υπηρεσίας και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα της Ιστοσελίδας, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του petexplorer.
Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα, το σχετικό με αυτήν λογισμικό ή το Υλικό της. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει την Ιστοσελίδα σε ευρετήριο, να μην την πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην την εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες της, να μην αντιγράψει την τοποθεσία της σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την Ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του petexplorer.gr.
Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων του petexplorer ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων του petexplorer.gr ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
Οι Χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν.
Χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από το petexplorer.gr, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.
Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του petexplorer.gr να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω της Ιστοσελίδας παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το petexplorer.gr, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του [email protected] προσδιορίζοντας το τμήμα της Υπηρεσίας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε τη πολιτική προστασία απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην δημιουργεί ή να παρέχει τρόπους, με τους οποίους η συμμετοχή στην Υπηρεσία θα μπορούν να πραγματοποιούνται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από το petexplorer.gr.

Ο χρήστης δεσμεύεται και συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο μη εγκεκριμένη από το petexplorer.gr, με την οποία θα επηρεάζεται η Ιστοσελίδα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Το petexplorer.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι το petexplorer.gr δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
Η Ιστοσελίδα και το petexplorer.gr δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο Xρήστης ή/και ο Χώρος παροχής της Ιστοσελίδας παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο.
Οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το petexplorer.gr μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Ιστοσελίδας με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες. Για το λόγο αυτό το petexplorer.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σε αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή την απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Το petexplorer.gr δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για τη χρήση της Ιστοσελίδας ανήκουν στο petexplorer.gr ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες της Ιστοσελίδας ενδεχομένως ο Χρήστης ή/και ο χώρος σύνδεσης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού. Η δυνατότητά του Χρήστη ή/και του χώρου σύνδεσης για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Το petexplorer.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο Χρήστης ή/και ο χώρος σύνδεσης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο Χρήστης ή/και ο χώρος σύνδεσης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση το petexplorer.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αν και το petexplorer.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί η Ιστοσελίδα από ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και το petexplorer.gr δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των Χρηστών από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Πέραν των περιγραφόμενων στις Ειδικές Προϋποθέσεις Χρήσης του petexplorer, οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας:

 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας και των άλλων συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του petexplorer ή τρίτων
 • Δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του petexplorer.gr
 • Δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα
 • Δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τo petexplorer.gr διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο
 • Δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)
 • Δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο
 • Δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που την αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτή φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν
 • Δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • Δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
 • Δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Το petexplorer.gr θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό
 • Δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Υπηρεσία με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς πέραν των εμπορικών επικοινωνιών στις οποίες ο ίδιος ο Χρήστης συναινεί
 • Δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους
 • Θα πληροφορούν το petexplorer.gr αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της Ιστοσελίδας από τρίτους

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη, κατά παράβαση της Πολιτικής Διαφημίσεων του petexplorer.gr. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του petexplorer.gr. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης το petexplorer.gr θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι Χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία του petexplorer.gr. Η μη ενάσκηση από το petexplorer.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά της αυτά.

Ρητά το petexplorer.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει το petexplorer.gr, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό του για κάθε ζημία και έξοδο, χωρίς περιορισμό, που αυτή ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει από ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του Χρήστη της Ιστοσελίδας ή με παραβίαση των Όρων Χρήσης.

ΛΗΞΗ

Το petexplorer επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε Χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο Χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρέσχε ο Χρήστης στα πλαίσια χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στην Υπηρεσία αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του petexplorer και κάθε Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΟ petexplorer.gr

O Χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και τoυ petexplorer.gr ως απόρροια της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.

ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η τυπωμένη έκδοση της Ιστοσελίδας και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από άλλη συμφωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την Ιστοσελίδα οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο [email protected].